Pensioner ved skilsmisse

Når det gælder bodeling kan der rejses tvivl om jeres pensioner ved skilsmisse. Hos skilsmisse.dk er vi eksperter på dette område, og står klar til at rådgive jer herom.

Når I bliver skilt, skal I som udgangspunkt ikke dele jeres respektive pensioner med hinanden. I kan altså beholde hver jeres pensionsopsparing ved skilsmissen. På denne måde har pensionerne dermed ikke indflydelse på jeres bodeling.

Dog er der følgende undtagelser hertil:

1) Pensionsdeling i henhold til ægtepagt

Hvis din ægtefælle og dig har oprettet en ægtepagt og heri bestemt, at I skal dele jeres respektive pensionsopsparinger ved skilsmisse, kan pensionerne ikke holdes uden for bodelingen. I dette tilfælde skal I således dele jeres pensionsopsparinger i henhold til jeres ægtepagt.

2) Urimelige pensioner

Pensionsopsparinger kan holdes udenfor ligedelingen, hvis det drejer sig om rimelige pensioner. Hvis din pensionsopsparing derimod er urimelig, skal den urimelige del af pensionen indgå i bodelingen.

Udgangspunktet er, at din pensionsopsparing er rimelig, hvis den svarer til, hvad der er normalt for dit fag, uddannelsesniveau og alder. Selvom din pensionsopsparing således er væsentligt højere end din ægtefælles pensionsopsparing, er den stadig rimelig, hvis den blot svarer til, hvad der er normalt indenfor din branche. Omvendt er din pensionsopsparing urimelig, hvis den har karakter af en almindelig opsparing, hvor du har indsat langt højere beløb, end hvad der er normalt ift. dit job og din alder.

 

3) Fællesskabskompensation

Hvis der er stor forskel på din og din ægtefælles størrelse på pensionsopsparingerne, kan der i visse tilfælde tilkendes den ægtefælle, som har den laveste pensionsopsparing, en fællesskabskompensation, hvis det er ægteskabet, som er årsag til pensionstabet.

Denne undtagelse gælder uanset om jeres respektive pensionsopsparinger er rimelige i henhold til undtagelse 2 ovenfor.

Denne undtagelse er særlig relevant, hvis en af jer – pga. jeres indretning i ægteskabet – har gået hjemme og passet jeres børn og hjem i en lang periode, og således ikke har indbetalt til sin pension, mens den anden af jer har arbejdet meget og optjent en stor pension. I en sådan situation vil den hjemmegående ægtefælle altså i nogle tilfælde kunne på tilkendt en fællesskabskompensation.

4) Rimelighedskompensation

Hvis der er stor forskel på din og din ægtefælles størrelse på pensionsopsparingen, kan der i visse tilfælde tilkendes den ægtefælle, som har den laveste pensionsopsparing, en rimelighedskompensation, ved langvarige ægteskaber (som udg. pkt. skal ægteskabet – samt det forudgående samliv – minimum have varet 15 år).

Kontakt os

Den juridiske behandling af pensionsopsparinger ved skilsmisser kan være yderst kompliceret og kompleks. Derfor anbefaler vi altid, at du kontakter en advokat, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du står i en situation, hvor en af ovennævnte undtagelser kan blive aktuel.

Du er velkommen til at kontakte en af vores specialiserede familieretsadvokater for en indledende drøftelse heraf. Du kan finde kontaktformularen her. Har du brug til advokathjælp til andre sager kan du altid kontakte en af vores mange specialiserede advokater her.