Skilsmisse

Skilsmisse er en svær følelsesmæssig proces blandet med vigtige praktiske – og til tider komplekse juridiske – beslutninger. Hvis du og din ægtefælle vælger at blive skilt, så er det den endelige afslutning på jeres ægteskab. Beslutningen vil få store juridiske konsekvenser for dig og din ægtefælle, og det er derfor vigtigt at forstå, hvad en skilsmisse egentlig medfører, før I beslutter jer.

Hvad er en skilsmisse?

En skilsmisse er det endelige ophør af jeres ægteskab, hvilket bl.a. får følgende juridiske konsekvenser:

  1. Formuefællesskabet mellem dig og din ægtefælle ophører. Dette betyder, at I skal dele alt, hvad I hver især ejer. Du kan læse mere om dette her.
  2. Jeres automatiske arveret efter hinanden bortfalder. I henhold til arveloven arver I således ikke længere efter hinanden, så snart I har ansøgt om enten separation eller skilsmisse. Typisk vil et testamente, som I har oprettet sammen og til fordel for hinanden, også bortfalde automatisk på dette tidspunkt. Dog afhænger dette af indholdet i det konkrete testamente
  3. I kan gifte jer med en anden.

Former for skilsmisse

Hvornår og hvordan du og din ægtefælle kan blive skilt, afhænger af, hvordan netop jeres situation er.

Hvis I er enige:

Hvis du og din ægtefælle er enige om at blive skilt, så kan I blive skilt med det samme.

Før du og din ægtefælle kan blive skilt, så skal I være enige om følgende forhold:

  • Selve skilsmissen. Altså hvorvidt I skal skilles eller ikke.
  • Ægtefællebidrag. Det vil sige, at I skal være enige om, hvorvidt en af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden.
  • Hvem der skal blive boende i et evt. fælles lejemål.

Hvis I er uenige:

Hvis du og din ægtefælle er uenige om, hvorvidt I skal skilles, kan det alligevel lade sig gøre at blive skilt på følgende måder:

Separation i mere end 6 måneder:

Hvis din ægtefælle og dig ikke er enige om en direkte skilsmisse, skal I være separerede i 6 måneder først. Når I har været separerede i 6 måneder, kan I herefter blive skilt. Dette gælder uanset, om din ægtefælle fortsat er uenig i skilsmissen. Skilsmissen sker dog ikke automatisk. I skal altså selv ansøge om skilsmisse efter 6 måneders separation.

2 års adskillelse på grund af uoverensstemmelser

Hvis du og din ægtefælle har boet adskilt i mere end 2 år, så har I ret til en direkte skilsmisse. Dette gælder uanset, om I er uenige om skilsmissen. Jeres adskillelse skal være begrundet i uoverensstemmelser. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at I har levet separat af praktiske årsager.

Utroskab

Hvis din ægtefælle har været utro, så kan dette begrunde en direkte skilsmisse. Du kan ikke søge om det med din egen utroskab som begrundelse.

Er du og din ægtefælle enige om at lade troskabspligten bortfalde, så kan utroskab naturligvis ikke begrunde direkte skilsmisse. Har du således tilgivet eller på anden måde accepteret din ægtefælles utroskab, så er du ikke berettiget til en direkte skilsmisse pga. utroskab.

Hvis utroskab skal begrunde en direkte skilsmisse, så skal ansøgningen om utroskab overholde visse tidsfrister. Du skal ansøge om direkte skilsmisse senest 6 måneder efter, at du har opdaget utroskaben. Opdager du først utroskaben senere end 2 år efter, at det er foregået, så bortfalder muligheden for direkte skilsmisse.

Vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb

Har din ægtefælle udøvet vold eller seksuelt overgreb mod dig, dine børn, nærmeste pårørende eller andre børn, så er du berettiget til en direkte skilsmisse. Ansøgningen om direkte skilsmisse pga. vold skal overholde visse tidsfrister. Ansøgningen skal sendes senest et år efter, at volden er opdaget, og senest tre år efter, at volden har fundet sted, hvis volden skal kunne begrunde en direkte skilsmisse.

Bigami

Bigami kan begrunde en direkte skilsmisse. Bigami betyder, at du eller din ægtefælle er gift med flere på samme tid.

Børnebortførelse

Har du eller din ægtefælle ulovligt ført jeres fællesbarn ud af landet eller ulovligt tilbageholdt jeres barn i udlandet, så er det også grundlag for direkte skilsmisse. Er barnet tilbagebragt, kan bortførelsen begrunde en direkte skilsmisse i op til et år efter, at barnet er bragt tilbage. Du kan læse mere om børnebortførelsessager her.

Hvilken betydning har ansøgningstidspunktet?

Du og din ægtefælle indgår i et formuefællesskab indtil udgangen af det døgn, hvor I indsender anmodningen. Dette døgn kaldes ophørsdagen.

Ophørsdagen er et afgørende tidspunkt for opgørelsen af jeres formuefællesskab. Det er nemlig de værdier og den gæld, som I har på ophørsdagen, som I skal dele ved den efterfølgende bodeling. Hvis en af jer f.eks. modtager en stor arv efter ophørsdagen, så indgår den altså ikke i delingen af formuefællesskabet.

Eksempel:

A og B er gift og har almindeligt formuefællesskab.

A indsender anmodning om skilsmisse den 1. april. Således er ophørsdagen den 1. april.

Få dage senere, den 3. april, dør A’s forældre, hvorefter A står til at arve en større pengesum.  Arven indgår ikke i formuefællesskabet og bliver altså ikke delt mellem A og B i forbindelse med bodelingen.

Var A’s forældre derimod døde før eller på ophørsdagen, så ville arven indgå i formuefællesskabet, og dermed skulle arven deles mellem A og B i forbindelse med bodelingen.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvorvidt en separation eller skilsmisse er bedst for dig, eller er du i tvivl om, hvornår og hvordan du skal ansøge, står advokaterne bag Skilsmisse.dk klar til at hjælpe dig. Vi kan både hjælpe dig med, hvornår og hvordan du ansøger om en skilsmisse, ligesom vi kan vejlede dig i de konsekvenser en separation og/eller skilsmisse vil få.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis I er enige om skilsmissen, kan I blive skilt med det samme. Er I uenige, har den modsættende ægtefælle ret til separation i 6 måneder. Dog har man ret til direkte skilsmisse, hvis ægtefællen har været utro, har udøvet vold eller seksuelt overgreb, har bortført et fællesbarn ud af landet, allerede er gift med en anden (bigami), eller hvis ægtefællerne har været separerede i 6 måneder.
Ved skilsmisse skal der betales et lovpligtigt gebyr på 825 kr. (2024). Ved tilvalg af vilkårsforhandling, er der yderligere et gebyr på 2.150 kr. (2024). Søger man rådgivning hos en advokat, skal man betale dem salær, og størrelsen heraf kan variere meget afhængigt af sagens omfang og konfliktniveau. Vær dog opmærksom på, om du kan få retshjælp gennem din forsikring, eller om du opfylder betingelserne for fri proces.
Når først man er blevet skilt, er der ikke noget i vejen for at bo sammen. Er I separerede, skal I dog være opmærksomme på, at den bortfalder, hvis I fortsætter samlivet.