Separation

Skal din ægtefælle og dig ikke leve sammen længere, kan I vælge mellem at blive separeret eller at blive skilt.

Hvis I ikke er gift, men f.eks. ejer en ejendom sammen, er der en række andre ting I skal være opmærksomme på. Du kan læse meget mere om ugifte samlevende her og om opløsning af sameje her.

Separation er en ”betænkningsperiode”, hvor I har mulighed for at overveje, om I vil fortsætte ægteskabet, eller om I skal skilles, når separationsperioden udløber. Er du eller din ægtefælle i tvivl om, hvorvidt en skilsmisse er det rigtige, så kan I derfor med fordel vælge at blive separerede først. Man skal dog ikke tage fejl af, at en separation har store juridiske konsekvenser – både under separationen, og hvis I efterfølgende bliver skilt.

Udover at separation frivilligt kan tilvælges af jer, som en betænkningsperiode, kan separation også blive en nødvendighed, hvis ikke I er enige om at lade jer skille direkte. Hvis én af jer ikke ønsker en direkte skilsmisse, er det nemlig et krav, at I skal være separerede 6 måneder, før en skilsmisse er mulig. Dette er medmindre nogle helt særligt omstændigheder gør sig gældende.

Læs mere om hvad separation er, og om separation er den bedste løsning for dig og din ægtefælle, nedenfor.

Hvad er en separation?

Du kan ensidigt søge om separation. Det betyder, at du kan blive separeret fra din ægtefælle uden, at I er enige om separationen. Med andre ord har du altså krav på en separation, uanset hvad din ægtefælle måtte mene herom.

De juridiske konsekvenser ved en separation er bl.a. følgende:

  • Jeres automatiske arveret efter hinanden ophører. Hvis en af jer dør i separationsperioden, arver I ikke længere hinanden ifølge arveloven.
  • Den gensidige troskabspligt bortfalder. Er en af jer utro i separationsperioden, så kan det altså ikke begrunde en direkte skilsmisse, hvilket er modsat af, hvad der gælder under ægteskabet.
  • Alt, hvad I hver især erhverver efter separationens start, indgår ikke i formuefællesskabet. Det betyder, at hvis I efterfølgende bliver skilt, vil alt, hvad I har erhvervet/mistet efter separationen, ikke indgå i bodelingen.

En separation ophæver derimod ikke selve ægteskabet. Hvis du vil giftes med en anden, så skal du og din nuværende ægtefælle blive skilt først.

Betingelser for en separation

Det er en betingelse, at I flytter fra hinanden, før separationen er gyldig. I nogle situationer er det dog af praktiske grunde ikke muligt at flytte fra hinanden i de første par måneder efter separationen, hvilket der er taget højde for i lovgivningen. Det er nemlig blot senest 3 måneder efter separationstidspunktet, at I skal være flyttet fra hinanden. Bor I stadig sammen efter 3 måneder, medfører dette, at separationen bortfalder automatisk. Separationen bortfalder også, hvis I flytter sammen på ny i separationsperioden efter, at I er flyttet fra hinanden tidligere.

Separationens ophør

Hvis I er uenige om at blive skilt, skal I være separerede i 6 måneder. Herefter har du eller din ægtefælle krav på en skilsmisse. Skilsmisse efter separationsperioden sker ikke automatisk, selvom I har været separerede i 6 måneder. I skal derfor selv ansøge om at blive skilt efter 6 måneders separation. Det er vigtigt at få ansøgt herom, da separationen i modsat fald vil bortfalde.

Omvendt vil separationen også bortfalde, hvis din ægtefælle og dig i stedet ønsker at genoptage ægteskabet. Dette er også årsagen til, at man kalder separation for en ”betænkningsperiode”. Hvis I genoptager ægteskabet under separationsperioden, bortfalder separationen og dets juridiske konsekvenser fuldstændigt.

Er separation relevant for dig?

Separation kan være en mulighed for dig, hvis du og din ægtefælle er i tvivl om, hvorvidt I ønsker at blive endeligt skilt. Når I vælger en separation frem for en skilsmisse, har I nemlig mulighed for at genoptage ægteskabet uden at skulle giftes igen.

Du og din ægtefælle kan kun opnå direkte skilsmisse, hvis I begge er enige herom. Separation er derfor nødvendigt, hvis du eller din ægtefælle ikke ønsker at blive skilt, og de særlige betingelser for direkte skilsmisse ikke er opfyldt. Hvis I ikke er enige om en skilsmisse, skal du og din ægtefælle derfor være separerede i 6 måneder, før I kan blive skilt.

Ansøgningstidspunktets betydning

Du og din ægtefælle indgår i et formuefællesskab indtil udgangen af det døgn, hvor du/I indgiver anmodning om separation. Dette tidspunkt kaldes ophørsdagen. Ophørsdagen har stor betydning for en efterfølgende skilsmisse og bodeling, hvor I skal gøre formuefællesskabet op.

Når du og din ægtefælle skal opgøre formuefællesskabet, er det alt, hvad I ejer på ophørsdagen, som bliver delt imellem jer. Hvad I erhverver og/eller mister efter separationen, er bodelingen uvedkommende.

Eksempel:

A og B er gift og har almindeligt formuefællesskab.

A indgiver anmodning om separation fra ægtefællen B den 1. april.

Den 2. april afgår B’s forældre ved døden. B skal herefter arve en større arv.

I bodelingen mellem A og B, indgår arven til B ikke i bodelingen, da den tilfalder B efter ophørsdagen den 1. april. Var arven til B faldet den 1. april eller tidligere, altså senest pr. ophørsdagen, så ville den være indgået i bodelingen. A ville derfor skulle have haft halvdelen af arven fra B’s forældre i forbindelse med bodelingen.

Derfor er det meget vigtigt, at du gør dig nogle tanker om, hvornår du præcist skal søge om separation, da denne dato kan blive afgørende.

Har du brug for rådgivning?

Er du fortsat i tvivl om, hvorvidt separation er den bedste løsning for dig, eller har du spørgsmål til en separation og dets konsekvenser, står vi hos Skilsmisse.dk altid klar til en gratis og uforpligtende drøftelse af din situation.

Du skal bare udfylde kontaktformularen her, så kontakter vi dig snarest muligt.

Har du brug for advokathjælp til andre sager, kan du altid finde specialiserede advokater på vores hovedside her.