Deling af børne- og ungeydelsen mellem forældre

Den 1. januar 2022 træder nye regler i kraft, der får betydning for, hvordan børne-og ungeydelsen (også kaldet ’’børnechecken’’) fremover vil blive udbetalt til barnets forældre.

De nye regler bunder i et ønske om at skabe mere ligestilling mellem forældrene. For familierne kan de nye bestemmelser få stor betydning. Derfor er det relevant at være opmærksom på, hvordan udbetalingen vil se ud efter årsskiftet. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at du som forælder muligvis selv skal anmode om at få ændret udbetalingen.

Det tidligere udgangspunkt

Efter de tidligere regler bliver børne-og ungeydelsen alene udbetalt til barnets mor, når forældrene har fælles forældremyndighed og desuden bor sammen.

Bor forældrene, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, vil børne-og ungeydelsen udbetales til den forælder, hvor barnet har bopæl. Dette gælder uanset hvor meget tid barnet opholder sig hos den anden forælder.

De nye regler

De nye bestemmelser gør op med reglen om, at børne-og ungeydelsen kun skal udbetales til den ene forælder.

For de familier, hvor forældrene har fælles forældremyndighed og tilmed bor sammen, blev det i overensstemmelse med ligestillingshensyn nemlig vedtaget, at ydelsen fremover skal udbetales med halvdelen til hver forælder.

Tankegangen videreføres i reglerne for de forældre med fælles forældremyndighed, som flytter fra hinanden efter den 19/10-2021.  Her vil ydelsen som udgangspunkt også blive fordelt mellem de to forældre. Udgangspunktet fraviges dog, hvis begge forældre er enige om en fravigelse. Ydelsen kan også fraviges hvis forælderen, der ønsker hele ydelsen udbetalt, kan dokumentere, at barnet opholder sig mindst 9 ud af 14 dage hos vedkommende.

Forældre med fælles forældremyndighed, som ikke i forvejen bor sammen før d. 19/10-2021, vil aktivt skulle søge om en ændring, hvis udbetalingen af børne- og ungeydelsen skal ændres. Hvis ikke man i dette tilfælde selv anmoder om en ændring i udbetalingen, vil udbetalingen fortsat ske til den forælder, som hidtil har modtaget ydelsen. Du kan læse mere om, hvordan og hvornår du kan ansøge om en ændring i afsnittet nedenfor.

Til illustration:

forældremyndighed skilsmisse advokat rådgivning horsens aarhus fredericia erfarne advokater børnesager børnebortførelse

Betydningen for bopælsforælderen

Børne-og ungeydelsens formål er at hjælpe forældrene med at dække nogle af de udgifter, der skal betales som led i det at være forælder. Dette kunne eksempelvis være betaling af institution m.v.

Såfremt bopælsforælderen får et børnebidrag fra den anden forælder, er det bopælsforælderen, der har ansvaret alene for at betale alle udgifter til barnet. Det kan bl.a. være barnets forsikringer, institution og tøj. Det betyder, at den bopælsforælder, der får børnebidrag, som følge af de nye regler stadig skal dække alle disse udgifter, men nu kun får halvdelen af børne- og ungeydelsen udbetalt. Dette kan selvsagt få stor betydning for bopælsforælderens muligheder for at dække alle udgifterne.

Selvom de nye regler utvivlsomt følger samfundsudviklingen med fokus på ligestilling blandt forældrene, vil regelændringen dog kræve mere af forældrenes indbyrdes samarbejde omkring betaling af udgifter til børnene. På samme måde vil regelændringen i nogle situationer føre til en uhensigtsmæssig situation for bopælsforælderen.

Du skal muligvis selv anmode om ændring af udbetalingen

Hvis I har fælles forældremyndighed, og har ophævet jeres samliv efter d. 19/10-2021, vil ydelsen automatisk deles imellem jer, når reglerne træder i kraft ved årsskiftet.
Du kan dog som bopælsforælder ansøge om at få hele børne-og ungeydelsen udbetalt til dig. Her skal du kunne dokumentere, at barnet opholder sig hos dig minimum 9 ud af 14 dage.

Hvis I har fælles forældremyndighed, og samlivet allerede var ophørt d. 19/10-2021, vil ydelsen ikke automatisk deles mellem jer. Dette gælder også selv efter de nye reglers ikrafttræden. I disse situationer vil børne- og ungeydelsen fortsat automatisk udbetales til den ene forælder, som indtil nu har fået ydelsen udbetalt. Udbetalingen af børneydelsen vil ske til den forælder, der før 21. oktober 2021 senest fik børneydelsen udbetalt. På samme måde vil udbetalingen af ungeydelsen ske til den forælder, der før 21. december 2021 senest fik ungeydelsen udbetalt.
Hvis dette betyder, at du som samværsforælder, ikke får halvdelen af ydelsen udbetalt til dig, men du efter de nye regler er berettiget til det, kan du anmode Udbetaling Danmark om en ændring. Her skal du aktivt dokumentere, at der ved samværsafgørelse eller forlig er minimum en 8-6 aftale mellem dig og den anden forælder.

Ønsker du at anmode Udbetaling Danmark om ændringer i udbetalingen af børne- og ungeydelsen, kan du gøre dette på www.borger.dk. Bemærk, at der først kan anmodes om ændring efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2022. Ændringen vil herefter få betydning for den næstkommende udbetaling.

 

Har du brug for rådgivning?

Er du fortsat i tvivl om, hvordan I skal dele børne-og ungeydelsen mellem jer som forældre, er du altid velkommen til at tage kontakt til os. Hos skilsmisse.dk er vi alle specialiseret i separation, skilsmisse og alle emner herunder. Vi kan tilbyde juridisk rådgivning, der tager højde for de nyeste regler på området, og med jeres specifikke situation for øje. Kontakt os her eller på telefon 70 10 13 30 for en gratis, uforpligtende indledende samtale.