Opløsning af sameje

På denne side kan du læse mere om opløsning af sameje.

Ved en samlivsophævelse kan der opstå uenighed mellem dig og din – nu tidligere – samlever. Disse uenigheder kan f.eks. være hvem af jer der ejer jeres respektive aktiver eller hæfter for jeres respektive passiver (gældsposter). Derudover kan der også opstå uenighed om hvordan et aktiv, som I ejer i fællesskab, skal deles ved samlivsophævelsen.

Hvem ejer aktivet?

Nogle samlevende har blandet økonomien så meget sammen, at det er svært at gennemskue, hvem der ejer et aktiv, trods dets formelle registrerede ejerskab. F.eks. kan det skyldes tilfældigheder, hvem der er opført som ejer af jeres bil, som I har købt i fællesskab.

Derfor skal I først blive enige om, hvem der ejer de respektive aktiver, og hvilke aktiver I ejer sammen. På samme måde skal I blive enige om, hvem der hæfter for jeres respektive passiver, dvs. gældsposter. Herudover skal I også blive enige om i hvilket omfang, I eventuelt hæfter i fællesskab for nogle af gældsposterne. Dette kunne f.eks. være et fælles billån.

Hvis ikke I kan blive enige om ovenstående, kan I under visse betingelser få hjælp i Skifteretten til at fastslå ejerskabet. Dette kan du læse nærmere om nedenfor.

Deling af aktiver, I ejer i fællesskab

Hvis I ejer et aktiv sammen, eksempel den ejendom som I bor i, skal I herefter blive enige om, hvordan jeres sameje af ejendommen skal opløses.

Idet I ikke er gift, gælder ægtefælleloven ikke, og derfor er der ingen lov som regulerer, hvordan jeres sameje skal opløses.

Derfor opretter mange samlevende en samejeoverenskomst, når de køber et aktiv sammen. Dette aktiv kunne f.eks. være en ejendom. På denne måde er der netop et grundlag at falde tilbage på, hvis man senere bliver uenige om opløsningen af samejet ved en samlivsophævelse.

Hvis du og din samlever har oprettet en samejeoverenskomst, skal jeres sameje derfor opløses i overensstemmelse med denne.

Hvis I derimod ikke har oprettet en samejeoverenskomst, skal I selv blive enige om, hvordan samejet skal opløses. Hvis I ikke kan blive enige om opløsningen af samejet, kan I – i nogle situationer – få hjælp af Skifteretten.

Skifterettens bistand

Hvis I har svært ved at blive enige i forbindelse med jeres samlivsophævelse er der hjælp at hente. Det kan for eksempel være, at det ikke lykkes dig og din samlever at blive enige om, hvordan jeres sameje skal opløses. Det kan også være tilfældet, at I har svært ved at blive enige om, I hvilket omfang, I ejer aktiverne sammen eller hver for sig. I denne forbindelse kan du anmode Skifteretten om bistand til opløsningen af jeres sameje. Dette følger af ægtefælleloven. Det er således samme mulighed, som ægtefæller har ved en skilsmisse, hvor de ikke kan blive enige om bodelingen.

Skifteretten har dog kun kompetence til at hjælpe jer som ugifte samlevende, hvis I er uenige om mere end ét aktiv. Der skal altså være flere aktiver (genstande), som minimum to, som I skal være uenige om, før Skifteretten kan involveres. Hvis I f.eks. er uenige om fordelingen af både jeres faste ejendom og jeres bil, har Skifteretten kompetence til at yde bistand. Dog vil Skifteretten afvise jeres anmodning, hvis der alene er uenighed om bilen.

Hvis Skifteretten har kompetence til at yde bistand, vil Skifteretten efter anmodning fra en af jer indkalde jer til et vejledningsmøde i Skifteretten.

På mødet vil Skifteretten forsøge at finde ud af, om jeres uenigheder kan løses ved et forlig mellem jer.

Hvis dette ikke lykkes, kan både du og din tidligere samlever anmode om, at jeres sag skal behandles af en autoriseret bobehandler. Herefter kan en bobehandler hjælpe jer med at få opløst jeres sameje. Du kan læse mere om forløbet med en bobehandler, og hvilke udgifter der er forbundet hermed ved at klikke her.

Uenighed om ét aktiv

Hvis I kun er uenige om ét aktiv, kan Skifteretten ikke hjælpe jer. Uenigheden kunne f.eks. opstå omkring jeres faste ejendom, som I bor i. Hvis I samtidig ikke har oprettet en samejeoverenskomst, står du derfor uden nogle regler eller aftaler at falde tilbage på. I dette tilfælde er I derfor nødsaget til at finde en løsning selv. Ellers kan I i sidste ende anlægge et civilt søgsmål ved domstolene mod hinanden.

Hvis ikke det lykkes at blive enige om en løsning, kan det i sidste ende også blive en realitet, at ejendommen ender på frivillig auktion (hvis en af jer vil og kan overtage ejendommen til restgælden i ejendommen). Endnu værre, kan ejendommen ende på tvangsauktion, hvis I ikke overholder betaling af terminsydelser m.v. på lånene i ejendommen. Det kan altså– i værste fald – få nogle meget alvorlige konsekvenser. Herunder kan det få økonomiske konsekvenser for jer begge to, hvis I ved samlivsophævelsen ender i en låst situation, hvor I ikke kan blive enige om samejets opløsning.

Som ovenstående indikerer, kan opløsning af et sameje ved en samlivsophævelse medfører store stridspunkter. Ligeledes kan konsekvenserne ved uenighed virke uoverskuelige.

Har du brug for advokathjælp?

Med den rette strategi og kyndig juridisk vejledning, vil du dog typisk kunne undgå at havne i denne meget ærgerlige situation.  Du kan derfor med fordel kontakte os allerede i dag for en uforpligtende og gratis indledende drøftelse af din situation. Hos os bliver du mødt af advokater, som alle er specialiserede familieretsadvokater, som har indgående erfaring med sager om opløsning af et sameje. Sammen med os kan du derfor få hjælp til opløsning af samejet på den bedst mulige måde.