Midlertidige afgørelser

I nogle tilfælde er der nogle særlige forhold, som gør, at du kan anmode henholdsvis Familieretshuset eller Familieretten om, at der skal træffes en midlertidig afgørelse. Denne midlertidige afgørelse kan omhandle enten forældremyndighed, bopæl eller samvær. Afgørelsen træffes altså, mens sagen om den endelige forældremyndighed, bopæl og/eller samvær verserer.

Der kan være særlige forhold for barnet som kan begrunde, at det er nødvendigt med en midlertidig afgørelse her og nu. Her vurderes det, at barnets forhold ikke kan tåle, at I skal vente på den endelige afgørelse. Du kan kun anmode om en midlertidig afgørelse, hvis I allerede har en verserende sag i Familieretshuset/Familieretten.

Læs mere om midlertidige afgørelser vedr. henholdsvis forældremyndighed, bopæl og samvær straks nedenfor:

Midlertidige afgørelse om forældremyndighed:

I nogle situationer kan der være så alvorlige og akutte forhold hos barnet, at du kan anmode Familieretshuset/Familieretten om at træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndigheden.

Hvis dit barn ikke kan tåle at skulle vente på, at Familieretten træffer en endelig afgørelse om forældremyndigheden, kan en midlertidige afgørelse være relevant. Denne afgørelse kan kan eksempelvis ske, hvis den anden forælder ikke giver samtykke til en nødvendig medicinsk behandling. Familieretten vil også træffe en afgørelse om forældremyndigheden, hvis der er en stor risiko for, at den anden forælder vil føre barnet ud af landet under sagen uden dit samtykke.

Det er dog væsentligt at bemærke, at Familieretshuset og Familieretten er meget tilbageholdne med at træffe en midlertidig afgørelse om ophævelse af fælles forældremyndighed. Familieretshuset og Familieretten vil nemlig ikke foregribe den endelige afgørelse i sagen. Der skal altså være tale om en meget akut og alvorlig situation. Familieretshuset/Familieretten vil derfor kun træffe afgørelse herom, hvis det ville være nødvendigt for barnets trivsel, at den fælles forældremyndighed ophæves midlertidigt.

Hvis du mener, at du er i en situation, der kan begrunde en midlertidig afgørelse om ophævelse af den fælles forældremyndighed, skal du indsende en anmodning herom. Anmodningen skal sendes til Familieretshuset. Du skal kun sende anmodningen til Familieretshuset hvis det er der, hovedsagen verserer på anmodningstidspunktet. Omvendt skal du sende anmodningen til Familieretten, hvis Familieretshuset allerede har oversendt hovedsagen til Familieretten.

Midlertidige afgørelser om bopæl:

Under en verserende bopælssag kan du anmode Familieretshuset/Familieretten om at træffe en midlertidig afgørelse om ændring af bopælen for dit barn.

En midlertidig afgørelse vil være aktuelt i alvorlige situationer, hvor dit barn akut har brug for at skifte bopæl.

En akut situation kan f.eks. være, hvis dit barn ikke får den nødvendige omsorg og tryghed ved bopælsforælderen.

Herudover kan det også være tilfældet, hvis bopælsforælderen har meddelt at ville flytte langt væk fra dets nuværende bopæl. Hvis du ikke er enig i, at barnet skal flytte med, har du evt. ansøgt om at blive bopælsforælder. I denne sammenhæng kan du også anmode om at få den midlertidige bopæl over jeres barn under sagen. Dette er muligt hvis den anden forælder agter at flytte fra sin nuværende bopæl under den verserende bopælssag. I disse tilfælde er Familieretshuset ikke tilbageholdne med at træffe en midlertidig afgørelse om bopæl. Årsagen er, at det er vigtigt for barnet at blive i sine vante omgivelser, indtil der er truffet en endelig afgørelse om bopæl. På den måde risikerer barnet ikke at skulle flytte frem og tilbage ad flere omgange under sagen. Det kan være tilfældet, at den hidtidige bopælsforælder ikke kan vente med at flytte til, den endelig bopælssag er afsluttet. I sådanne omstændigheder vil barnets bopæl ofte blive skiftet midlertidigt til den hidtidige samværsforældre under sagen.

Hvis du mener, at du er i en situation, der kan begrunde en midlertidig afgørelse om ændring af bopæl, skal du indsende en anmodning herom til Familieretshuset eller Familieretten. Om du indsender anmodningen til henholdsvis Familieretshuset eller Familieretten er alt afhængig af, hvor hovedsagen verserer på anmodningstidspunktet.

 

Midlertidige afgørelser om samvær

Der er to former for midlertidige afgørelser om samvær;

1) Midlertidig kontaktbevarende samvær, hvis du er afskåret fra at have samvær med dit barn

2) Almindelig midlertidig afgørelse om samvær under den verserende sag

Kontaktbevarende samvær

Der er mulighed for at have samvær med dit barn, selvom du som forældre er afskåret fra samvær med dit barnet under sagen. Hvis du og dit barns anden forælder ikke selv kan blive enige om, at jeres barn skal have kontakt til jer begge under sagen om forældremyndighed, bopæl og/eller samvær, kan der oprettes kontaktbevarende samvær. Den forældre som er afskåret fra at have samvær med sit barn, kan anmode Familieretshuset om at træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær. Dette gøres for at sikre at barnet ikke mister kontakten helt til denne ene forælder under sagen i Familieretshuset og/eller Familieretten.

En afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær sikrer, at barnet bevarer kontakten til den forælder, som barnet ikke bor hos under sagen.

Når du ansøger om kontaktbevarende samvær, skal Familieretshuset træffe afgørelse senest tre uger efter, at du har henvendt dig til Familieretshuset. Reglerne om kontaktbevarende samvær kan dog kun benyttes, hvis kontakten mellem dig og dit barn netop er blevet afbrudt. Dvs. du skal søge om kontaktbevarende samvær straks efter, at den anden forælder nægter, at du må se jeres barn.

Kontaktbevarende samvær er standardiseret, og et kontaktbevarende samvær vil derfor være som følger:
  • Hvis dit barn ikke er fyldt 1 år: Samvær 1-2 timer hver weekend samt 1-2 timer en hverdag i ugen
  • Hvis dit barn er mellem 1-3 år: Hver anden lørdag eller søndag fra kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge fra kl. 16-18.
  • Hvis dit barn er mellem 4-6 år: Samvær hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.
  • Hvis dit barn er fyldt 7 år: Samvær hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.
Minimumssamvær

Kontaktbevarende samvær er således et minimumssamvær, hvis det vurderes, at du skal have samvær med dit barn under sagen. Denne løsning er anbefalelsesværdig, hvis du er afskåret fra al kontakt med dit barn. Det er nemlig den hurtigste måde, hvorpå du kan få etableret en fast kontakt til dit barn igen.

Hvis du søger om kontaktbevarende samvær vil du få dette ”minimumssamvær”. Hvis du i stedet ønsker et midlertidigt almindeligt samvær, kan du anmode om Familieretshuset om fastsættelse af dette. Et midlertidigt samvær følger nemlig ikke disse standardiserede samvær, og et midlertidigt samvær kan derfor fastsættes ud fra et skøn.

I nogle tilfælde vil du altså kunne få mere samvær med dit barn, hvis du søger om midlertidigt samvær med dit barn. Dog vil en afgørelse om midlertidigt samvær ofte have en længere sagsbehandlingstid.

 

Brug for hjælp?

Overvejer du at ansøge om en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, bopæl eller samvær? Kontakt os, for en gratis og uforpligtende indledende drøftelse af din sag.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med, hvordan du ansøger. Ligeledes kan vi hjælpe dig med at fastlægge en strategi for din sag.

Du kan kontakte os her.