Fri proces og retshjælp

På denne side kan du læse om fri proces og retshjælp, der kan være en stor økonomisk hjælp for mange i forbindelse med en separation eller skilsmisse. Har du brug for specialiseret, juridisk rådgivning til din skilsmissesag, kan du altid kontakte os på telefon 70 10 13 30 eller ved at udfylde kontaktformularen på siden her.

Retshjælp

Mange har en retshjælpsforsikring – typisk gennem deres familie- eller indboforsikring. Dog skal du være opmærksom på, at det kun er i forbindelse med en retssag, at det kan være muligt at få dine omkostninger dækket af din forsikring. Dermed er det ikke muligt at få retshjælpsdækning til udgifter til advokat m.v. under din sag i Familieretshuset eller forud for en retssag generelt.

Selv når du er part i en retssag om forældremyndig, bopæl eller samvær, er det dog meget svært at få retshjælp til din sag. Der gælder nemlig typisk nogle standardbetingelser for din retshjælpsforsikring. Heraf fremgår det, at der ikke kan ydes retshjælpsdækning i familieretlige sager.

Ved nogle forsikringsselskaber er det dog muligt at få retshjælp til retssager som handler om børnenes bopæl. Herudover er det ofte muligt at få retshjælp til en ankesag, hvis du har fået medhold i første instans. Her er det altså den anden forælder, som har klaget over afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til fri proces og retshjælp, så kan du med fordel kontakte vores specialiserede advokater på telefon 70 10 13 30.

Hvis du får retshjælpsdækning til din sag, vil du få dækket alle udgifter til sagen af dit forsikringsselskab. Typisk vil der dog være en selvrisiko, som du selv skal betale. Selvrisikoen vil ofte være på 10 % af sagens omkostninger, dog minimum kr. 2.500,00. Hvis du – samtidig med at få retshjælpsdækning – opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal du dog ikke betale denne selvrisiko.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan du få din advokat til at søge om retshjælpsdækning hos forsikringsselskabet.

Fri proces

Hvis det ikke er muligt for dig at få retshjælp gennem dit forsikringsselskab, kan du i nogle situationer få fri proces.

Før du kan få fri proces skal du opfylde de økonomiske betingelser for fri proces. Derudover du skal du også have en rimelig grund til at anlægge en retssag.

Det er kun i en retssag, du kan få fri proces. Det er dermed ikke muligt at få fri proces til din sag, så længe den behandles i Familieretshuset.

I 2024 er det din årsopgørelse for 2022 der skal lægges til grund, når det skal vurderes, om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, medmindre dine aktuelle indkomstforhold afviger væsentlig fra forholdene i din årsopgørelse for 2022. I så fald kan dine aktuelle indkomstforhold i stedet lægges til grund.

Du må maksimalt have en personlig indkomst på 371.000 kr. (2024). Det anførte beløb kan dog forhøjes med 64.000 kr. (2024) pr. barn under 18 år, som bor hos dig.

Selvom du måske er gift igen eller bor sammen med en ny kæreste, er det i forældreansvarssager, alene din egen indtægt, som der lægges vægt på ved vurderingen.

Det er din advokat som ansøger om fri proces ved sagens opstart.

Kontakt os i dag

Har du brug for hjælp af en erfaren skilsmisseadvokat, så tøv ikke med at kontakte os på telefon eller ved at udfylde kontaktformularen på siden her. Den første, indledende samtale er altid gratis. I den forbindelse vil I også kunne drøfte, om du har mulighed for retshjælp og fri proces i forbindelse med din sag.