Fri proces og retshjælp

På denne side kan du læse om fri proces og retshjælp

Retshjælp

Mange har en retshjælpsforsikring – typisk gennem deres familie- eller indboforsikring. Dog skal du være opmærksom på, at det kun er i forbindelse med en retssag, at det kan være muligt at få dine omkostninger dækket af din forsikring. Dermed er det ikke muligt at få retshjælpsdækning til udgifter til advokat m.v. under din sag i Familieretshuset eller forud for en retssag generelt.

Selv når du er part i en retssag om forældremyndig, bopæl eller samvær, er det dog meget svært at få retshjælp til din sag. Der gælder nemlig typisk nogle standardbetingelser for din retshjælpsforsikring. Heraf fremgår det, at der ikke kan ydes retshjælpsdækning i familieretlige sager.

Ved nogle forsikringsselskaber er det dog muligt at få retshjælp til retssager som handler om børnenes bopæl. Herudover er det ofte muligt at få retshjælp til en ankesag, hvis du har fået medhold i første instans. Her er det altså den anden forælder, som har klaget over afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til fri proces og retshjælp, så kan du med fordel kontakte vores specialiserede advokater på telefon 70101330.

Hvis du får retshjælpsdækning til din sag, vil du få dækket alle udgifter til sagen af dit forsikringsselskab. Typisk vil der dog være en selvrisiko, som du selv skal betale. Selvrisikoen vil ofte være på 10 % af sagens omkostninger, dog minimum kr. 2.500,00. Hvis du – samtidig med at få retshjælpsdækning – opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal du dog ikke betale denne selvrisiko.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan du få din advokat til at søge om retshjælpsdækning hos forsikringsselskabet.

Fri proces

Hvis det ikke er muligt for dig at få retshjælp gennem dit forsikringsselskab, kan du i nogle situationer få fri proces.

Før du kan få fri proces skal du opfylde de økonomiske betingelser for fri proces. Derudover du skal du også have en rimelig grund til at anlægge en retssag.

Det er kun i en retssag, du kan få fri proces. Det er dermed ikke muligt at få fri proces til din sag, så længe den behandles i Familieretshuset.

I 2023 er det din årsopgørelse for 2021 der skal lægges til grund, når det skal vurderes, om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Du må maksimalt have en personlig indkomst på kr. 358.000,00 (2023). Det anførte beløb kan dog forhøjes med kr. 62.000,00 (2023) pr. barn under 18 år, som bor hos dig.

Selvom du måske er gift igen eller bor sammen med en ny kæreste, er det i forældreansvarssager, alene din egen indtægt, som der lægges vægt på ved vurderingen.

Det er din advokat som ansøger om fri proces ved sagens opstart.