SES: Samarbejde efter skilsmisse

Indtil den 1. juli 2020 var det et krav, at man som forældre til umyndige børn skulle igennem en ”refleksionsperiode” på 3 måneder, før man kunne blive skilt. I denne periode skulle man gennemgå det digitale forløb SES (Samarbejde Efter Skilsmisse), før en skilsmisse kunne opnås.

Dog er denne refleksionsperiode samt kravet om gennemførelse af SES afskaffet pr. 1. juli 2020.

Familieretshuset tilbyder dog fortsat, at forældre frivilligt kan vælge at gennemgå det digitale forløb. Forløbet giver jer som forældre en række informationer, viden og praktiske værktøjer til, at I efter en skilsmisse vil kunne samarbejde på bedste vis. Denne information gives med særligt fokus på jeres fælles børn. Herudover vil I få en indsigt i, hvordan børnene reagerer, og hvordan I på bedst mulig måde kan forstå og støtte børnene både under og efter en skilsmisse.

Det er altså ikke længere et krav, at I som forældre skal gennemføre SES, før I kan blive skilt. Dog kan det på det varmeste anbefales, at I aktivt tilvælger forløbet. Det kan nemlig være med til at skabe de bedst mulige forudsætninger for et godt fremtidigt samarbejde om børnene.

Hvis du ønsker at gennemgå forløbet, kan du tilmelde dig forløbet via Familieretshuset hjemmeside her.