Tvangsfuldbyrdelse

Hvis den anden forælder ikke vil udlevere dit barn til dig på samvær eller til dig som bopælsforælder efter endt samvær, kan du få Familierettens hjælp til tvangsfuldbyrdelse i forhold til samværet eller bopælsretten. Med andre ord vil Familieretten altså kunne hjælpe med, at de aftaler eller afgørelser, som I har indgået om barnet, bliver overholdt.

Tvangsfuldbyrdelsessag

For at starte en tvangsfuldbyrdelsessag op, skal du anlægge en sag på www.minretssag.dk, som er domstolene digitale retssagsportal. Når du har anlagt en sag her, vil Familieretten indkalde dig og den anden forælder til et retsmøde i Familieretten.

Under retsmødet vil dommeren forsøge at løse jeres sag ved en mindelig løsning mellem jer.

Nogle gange lykkes det dog ikke at blive enige om en løsning. I sådanne tilfælde kan Familieretten vælge, at jeres eksisterende aftale/afgørelse skal tvangsfuldbyrdes i form af

1) at den forælder, som ikke udleverer barnet, skal betale tvangsbøder, indtil barnet udleveres,

2) at den forælder, der ikke udleverer barnet, vil blive tilbageholdt i Familieretten, så den anden forælder kan hente barnet, eller

3) at barnet afhentes med bistand fra politiet.

Hvis Familieretten beslutter, at barnet skal udleveres, vil forælderen, der har nægtet udlevering, dog i langt de fleste tilfælde indrette sig efter Familierettens afgørelse. I disse tilfælde vil ovennævnte tvangsmidler ikke bliver benyttet, idet forælderen straks efter retsmødet udleverer barnet frivilligt.

Familieretten kan dog også vælge, at jeres aftale/afgørelse ikke skal tvangsfuldbyrdes. Familieretten skal nemlig altid træffe sin afgørelse ud fra, hvad der er til barnets bedste. Så hvis det vurderes, at det ikke er til barnets bedste at blive udleveret i henhold til jeres aftale/afgørelse, vil Familieretten nægte at tvangsfuldbyrde aftalen.

Når Familieretten skal afgøre sagen, er det et krav, at jeres barns perspektiv bliver belyst. Dette kan ske ved, at Familieretten indkalder en repræsentant fra kommunen eller Familieretshuset. Barnets perspektiv kan også blive belyst ved, at jeres barn indkaldes til en børnesamtale. Dette afhænger dog af barnets alder og modenhed.

Hvis du ikke er enig i Familierettens afgørelse om tvangsfuldbyrdelsen eller afvisning af tvangsfuldbyrdelsen, kan du kære kendelsen til Landsretten. Dette skal du gøre senest 4 uger efter, at Familieretten har afgjort din sag.

Har du brug for en advokat?

I tvangsfuldbyrdelsessager giver det ofte rigtig god mening, at du kontakter en advokat. En tvangsfuldbyrdelsessag kan nemlig være kompleks, hvorfor det er en god idé at have en advokat ved sin side, når du skal møde i retten, ligesom advokaten også kan hjælpe dig med at anlægge sagen på minretssag.dk.

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan der være mulighed for at få fri proces i en tvangsfuldbyrdelsessag. Fri proces betyder, at staten afholder udgifterne til din advokat. Du kan læse mere om de økonomiske betingelser for fri proces her.

Du skal dog være opmærksom på, at kravene for fri proces i netop tvangsfuldbyrdelsessag er skærpede. Udover at du skal opfylde de økonomiske betingelser, skal dommeren i sagen også påse, om det er nødvendigt for dig at have advokat-bistand, eller om du kunne have deltaget i retsmødet uden en advokat. Dette er ofte noget, som dommeren først kan tage stilling til under det fysiske retsmøde.

Vælger du at have en advokat med til retsmødet, kan du derfor først på retsmødet vide, om du kan få fri proces, eller om du selv skal afholde udgifterne hertil.

Du er velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende indledende drøftelse af din sag, hvis du står i en situation, hvor du ønsker at starte en tvangsfuldbyrdelsessag op.

Alle advokaterne bag Skilsmisse.dk har stor ekspertise netop indenfor denne sagstype, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde kontaktformularen her, så kontakter vi dig snarest muligt.