Børnebortførelse

Har dit barns anden forælder bragt jeres fællesbarn til udlandet uden dit samtykke, eller er barnet tilbageholdt i udlandet uden dit samtykke, så kan der være tale om en international børneførelse!

Hvornår er det en børnebortførelse?

  • Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, og I har en verserende sag om forældremyndighed i Familieretshuset/Familieretten, som ikke er afgjort endnu. Her må den anden forælder altså ikke tage barnet med til udlandet eller tilbageholde barnet i udlandet uden dit samtykke. Hvis den anden forælder gør dette, er der tale om en international børnebortførelse.
  • Hvis du har forældremyndigheden alene, er der tale om en børnebortførelse, hvis den anden forælder har taget barnet med til udlandet uden dit samtykke, medmindre der er truffet afgørelse om, at barnet kortvarigt må opholde sig i udlandet. Dette kunne f.eks. være ferie med samværsforælderen. Men hvis der ikke er en sådan afgørelse, og du ikke giver samtykke, vil der altså være tale om en international børnebortførelse.
  • Hvis du ikke har del i forældremyndigheden. Her må den anden forældre godt tage dit barn med til udlandet uden dit samtykke. Der vil i denne situation derfor ikke være tale om en børnebortførelse.

Hvad kan du gøre i tilfælde af en international børnebortførelse?

Hvis der er tale om en børnebortførelse kan du få hjælp af Koordinationsenheden for Børneførelser, til at få dit barn hjemgivet til Danmark. Enheden hører under Social- og Ældreministeriet.

Danmark har tiltrådt en række konventioner, herunder Haagerbørnebortførelses-konventionen. Den betyder, at Danmark samarbejder med andre lande, som også har tiltrådt konventionen. Konventionen arbejder på at forhindre disse børnebortførelser og om at få et bortført barn bragt hjem til sit sædvanlige opholdssted igen.  Du kan her se, hvilke lande Danmark for tiden samarbejder med.

Hvis dit barn er bortført til et land, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med, vil Koordinationsenheden for Børnebortførelser stadig kunne hjælpe dig med at få dit barn hjemgivet. Her vil processen ske i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Hvis du vil have Koordinationsenheden for Børnebortførelsers hjælp, skal du indsende en ansøgning til dem. Du kan læse mere herom på deres hjemmeside. Ligeledes kan du altid kontakte os her hos Skilsmisse.dk, hvis du har brug for hjælp i en børnebortførelsessag. Flere af advokaterne bag Skilsmisse.dk har stor erfaring med disse børnebortførelsessager. Vi står altid klar til at hjælpe dig med at udfylde ansøgningen. Ligeledes vil vi hjælpe dig hele vejen, indtil dit barn forhåbentligt bliver hjemgivet til Danmark igen.

 

Er dit barn på vej ud af landet nu?

Der vil som udgangspunkt være tale om en akut børnebortførelsesrisiko hvis:

  • Du har del i forældremyndigheden, og I har en verserende sag om forældremyndighed i Familieretshuset/Familieretten og den anden forældre er på vej ud af Danmark med dit barn uden dit samtykke.
  • Du har forældremyndigheden alene, og den anden forælder er på vej ud af Danmark med dit barn uden dit samtykke.

I dette tilfælde skal du straks kontakte politiet på tlf.nr. 114. I sådan en akut situation, skal du altså ikke kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser. I stedet skal du kontakte politiet med det samme. Politiet har nemlig mulighed for hindre, at barnet forlader Danmark. Du kan læsere nærmere herom på Koordinationsenheden for Børnebortførelsers hjemmeside.

Retshjælp og omkostninger

De fleste har en retshjælpsforsikring som dækker omkostninger til en børnebortførelsessag.

Hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger, kan du i stedet søge om dækning af udgifter gennem en ”retshjælpsordning” hos Koordinationsenheden for børnebortførelser, så udgifterne  til børnebortførelsessagen helt eller delvist bliver afholdt af staten.