Sådan ansøger du om separation eller skilsmisse

Hvis du vil separeres eller skilles, skal du udfylde og sende en ansøgning om separation eller skilsmisse via www.borger.dk.

Hvis du har NemID skal ansøgningen sendes digitalt via Borger.dk’s hjemmeside. Det koster 825 kr. (2024) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse. Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du på Familieretshusets hjemmeside finde en oversigt over Familieretshusets ansøgninger i PDF-format, som du i stedet kan sende fysisk til Familieretshuset.

Hvis du – eller din ægtefælle – ønsker det, kan I komme til en vilkårsforhandling i Familieretshuset, hvor Familieretshusets sagsbehandler vil kunne orientere jer om, hvilke konsekvenser en separation eller skilsmisse har, ligesom I på en vilkårsforhandling kan finde ud af, om I er enige om vilkårene for skilsmissen, herunder om der skal betales ægtefællebidrag, og hvem der skal overtage et fælles lejemål. En vilkårsforhandling koster et ekstra gebyr på 2.150 kr. (2024). Det er den af jer, som anmoder om vilkårsforhandling, der skal betale gebyret.

Hvis I er enige om, at I skal skilles samt vilkårene herfor, behøver I ikke at komme til vilkårsforhandling, og dermed kan I spare gebyret på 2.150 kr. Hvis I derimod er uenige om vilkårene for separationen/skilsmissen, er det nødvendigt med en vilkårsforhandling.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning om separation eller skilsmisse, så er du meget velkomment til at kontakte os for en uforpligtende snak om din situation. Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her. Den første, indledende samtale er altid gratis.