Fælles lejemål

Hvis din ægtefælle og dig bor i en lejebolig, når I skal skilles, skal I være enige om, hvem der skal have ret til at fortsætte det fælles lejemål, før I kan blive skilt.

Det er underordnet, hvem af jer, der står anført som lejer i lejekontrakten. Jeres udlejer er forpligtet til at fortsætte lejemålet med den af jer, I kan blive enige om, skal blive boende. Med andre ord skal udlejer altså acceptere et eventuelt lejer-skifte i forbindelse med jeres skilsmisse.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal blive boende i lejemålet, skal dette afgøres af Familieretten, før I kan blive skilt.

Familierettens afgørelse træffes ud fra, hvem af jer, der har det største behov for at blive boende i boligen. Hvis I har hjemmeboende børn, vil det typisk være den, som får bopælen på børnene, som får tilkendt retten til lejemålet.

Den af jer, som skal blive boende i lejemålet, vil automatisk overtage samtlige rettigheder og forpligtelser overfor udlejer. Dette gælder herunder indskud, depositum, eventuelle lejerestancer m.v. Dog vil disse beløb selvfølgelig skulle reguleres i en efterfølgende bodeling, når jeres formuefællesskab skal gøres op efter skilsmissen.

Hvis I derimod bor i en ejerbolig, og ikke i et lejemål, er I ikke forpligtet til enighed herom i forbindelse med skilsmissen. Her er det altså ikke en betingelse for en skilsmisse, at I skal være enige om, hvem der skal overtage boligen. Hvis I ikke kan blive enige om dette, er det et stridsspørgsmål, som skal afgøres i forbindelse med selve bodelingen. Det kan du læse mere om her.

Kontakt os for en uforpligtende snak om fælles lejemål ved skilsmisse

Vores dygtige advokater står altid til rådighed for en gratis snak om din situation. Du kan altid ringe til os på 70101330, eller sende os en mail på [email protected].