Delt bopæl

Som beskrevet i artiklen bopæl kan I som forældre vælge at have delt bopæl over jeres børn, selvom I er gået fra hinanden.

Hvad betyder delt bopæl?

Dette er en ”ny” mulighed, som trådte i kraft den 1. april 2019. Hensigten med denne lovændring var at skabe en mulighed for et ligeværdigt forældreskab i brudte familier.

En betingelse for at få dette er, at I som forældre er enige om det. Den eneste måde, I kan få det, er altså, at I indgår en frivillig aftale herom. Med andre ord kan man altså ikke gennemtvinge delt bopæl i Familieretshuset eller Familieretten.

Konsekvensen er imidlertid, at I som forældre skal være enige om ALLE beslutninger vedrørende jeres børn. Det kan herunder være flytning, lægebehandlinger, valg af institution m.v. Dermed forudsætter det, at I som forældre kan blive enige om alt omkring jeres børn. Det er altså i modsat fald ikke en løsning, I kan bruge. Det er kun aktuelt, hvis I som forældre ved, at I er enige omkring alt vedrørende jeres børn.

Grundet ovenstående opfordrer vi derfor altid til at søge grundig juridisk rådgivning, før I indgår en aftale om delt bopæl. Derved kan I  få vished om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt for jer at indgå en sådan aftale, eller om I alligevel kort tid efter aftaleindgåelsen står i en situation, hvor delt bopæl ikke længere er muligt pga. en uoverensstemmelse.