Bopæl

Hvem skal være bopælsforælder?

Når I som forældre til umyndige børn går fra hinanden, er der mange svære beslutninger, der skal træffes.

En af disse beslutninger er, hvor jeres børn skal bo. Her skal I beslutte hvem af jer som forældre, der skal være bopælsforælder, og hvem af jer der skal være samværsforælder.

Det er et krav, at barnet som minimum opholder sig halvdelen af tiden hos bopælsforælderen. Barnet skal nemlig have bopæl der, hvor barnet opholder sig mest.

I fortsætter som udgangspunkt med at have fælles forældremyndighed over børnene, også selvom I eventuelt er uenige om bopæl og/eller samværsordningen. Du kan læse mere om forældremyndig her.

Hvis I er enige

Hvis I er enige om, hvem af jer, der skal være bopælsforælder, kan I selv aftale dette. Vi anbefaler, at jeres aftale indgås skriftligt. Her anbefaler vi også, at I samtidigt også aftaler, hvordan samværet mellem børnene og samværsforælderen skal være.

Familieretshuset har en blanket, som I kan bruge, så I er sikre på, at I har taget stilling til det hele. I finder blanketten på Familieretshusets hjemmeside. Selve aftalen skal ikke registreres hos Familieretshuset eller andre steder, før den er gyldig. Det er således tilstrækkeligt, at I blot begge underskriver den.

Inden du underskriver en aftale om bopæl og samvær, anbefaler vi altid, at du ikke skal underskrive aftalen uden først at have haft tid til at overveje aftalens konsekvenser. Herudover vil det ofte være en fordel at gennemgå aftalen med en advokat. En advokat vil både kunne sikre, at I har en fyldestgørende aftale og dermed ikke har glemt vigtige punkter. På samme måde vil en advokat kunne gennemgå aftalens rækkevidde og konsekvenser med dig.

En aftale om bopæl vil selvfølgelig godt kunne ændres i fremtiden. En aftale kan ændres ved enighed, dvs. hvor I som forældre indgår en ny aftale. Herudover kan en aftale om bopæl ændres af Familieretten, hvis I er uenige om, hvorvidt aftalen skal ændres. Læse mere om dette straks nedenfor.

I kan også vælge, at I begge skal være bopælsforældre, hvilket har været muligt siden 1. april 2019. Dette kaldes ”delt bopæl”. Dette kan du læse mere om her.

Hvis I er uenige

Hvis I derimod ikke kan blive enige om, hvor jeres barn/børn skal have bopæl, eller hvis I er uenige om, hvorvidt en allerede indgået aftale om bopæl skal ændres, skal I starte en sag op i Familieretshuset. Du skal starte sagen op digitalt på Familieretshusets hjemmeside med dit NemID.

I vil herefter blive indkaldt til et møde i Familieretshuset med henblik på at afdække, hvordan jeres situation er, og om I kan finde en mindelig løsning, så en retssag kan undgås.

En børnesagkyndig vil også afholde en børnesamtale med jeres barn, så jeres barn selv kan få lov at udtrykke, hvor barnet helst vil bo. Udgangspunkt er, at alle børn fra skolealderen indkaldes til en børnesamtale, mens børn der ikke går i skole vurderes at være for små til at kunne deltage i en børnesamtale i Familieretshuset.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal have bopælen efter mødet/møderne i Familieretshuset, og efter at I har hørt, hvad jeres barn eventuelt selv ønsker, vil Familieretshuset sende sagen til afgørelse i Familieretten, dvs. domstolene. I sidste ende er det altså en dommer der skal træffe afgørelse i sagen. Afgørelsen skal træffes ud fra, hvad der vurderes at være bedst for barnet.

Konsekvenserne ved at blive bopælsforælder

Udover at være den, børnene bor hos, får bopælsforælderen nogle yderligere rettigheder.

Først og fremmest må du nemlig som bopælsforælder træffe overordnede beslutninger om barnets liv uden at skulle indhente samtykke fra den anden forælder. Du må f.eks. bestemme, hvor I Danmark, I skal bo, hvilken institution dit barn skal gå i samt give samtykke til almindelige lægeundersøgelser og behandlinger m.v. Du skal dog være opmærksom på, at du ved flytning indenfor landets grænser har en varslingspligt på 6 uger, så samværsforælderen er varslet om flytningen. Denne regel medfører, at en samværsforælder, der ikke er enig i flytningen, kan nå at starte en sag op i Familieretshuset om ændring af bopælen, herunder en midlertidig afgørelse om bopæl. Dette kan du læse mere om her.

Hvis I har fælles forældremyndighed, må du derimod ikke som bopælsforælder træffe beslutninger om væsentlige forhold i dit barns liv uden samværsforælderens samtykke. Dette kan f.eks. være flytning til udlandet, skoleskift, væsentlige lægelige undersøgelser og/eller behandlinger m.v. Her kræver det altså også samværsforælderens samtykke, før disse væsentlige beslutninger kan træffes.

Derudover er det også som udgangspunkt bopælsforælderen, som modtager børne- og ungeydelsen fra staten. Afhængig af, hvilken samværsordning I har, kan det dog godt være, at børne- og ungeydelsen skal deles mellem jer fra den 1. januar 2022, hvor en ny lov herom træder i kraft. Dette kan du læse mere om her.

Slutteligt kan du også være berettiget til at modtage et børnebidrag fra samværsforælderen. Dette vil være tilfældet, hvis samværsforælderen ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for barnet.

Advokatbistand

Husk at du har krav på at få en advokat med til mødet/møderne i Familieretshuset, hvis du ønsker dette!

Det en god idé at rådføre dig med en advokat, før du indgår en frivillig aftale om bopæl, ligesom det kan være en god idé at have sin advokat med i Familieretshuset, hvis sagen ender i Retten, da advokaten dermed kender din sag fra start til slut og derved kan være med til at forme sagen bedst muligt for dig.

Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal betale regningen til din advokat for bistand i Familieretshuset.

Når sagen derimod oversendes til Familieretten, kan der være mulighed for at søge om fri proces, så du ikke selv skal betale regningen til advokaten. Du kan læse mere om fri proces i forældreansvarssager her.

Har du brug for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag, er du velkommen til at kontakte os. Du skal blot udfylde kontaktformularen, så kontakter en af vores specialiserede familieretsadvokater dig snarest muligt.