Særeje

Når du indgår et ægteskab, vil der som udgangspunkt være formuefællesskab i ægteskabet. Et formuefællesskab betyder, at I ved skilsmisse (eller død) skal dele alt, hvad I hver især ejer, ligeligt med hinanden.

For at undgå en ligedeling af alt, hvad I hver især ejer, kan der oprettes et særeje. Når I opretter det, vil I på den måde kunne udspecificere, hvem der skal have hvad, ved en eventuel skilsmisse eller ved dødsfald.

Etablering af særeje med en ægtepagt

I kan selv vælge at etablere et særeje ved oprettelse og tinglysning af en ægtepagt. I en ægtepagt kan I nemlig bestemme, at visse aktiver – eller alle jeres respektive aktiver – skal være særeje, ligesom I kan aftale, hvis der skal gælde nogle særlige vilkår for det, herunder f.eks. en tidsbegrænsning.

Herudover kan en gave eller arv, som I har modtaget fra tredjemand, typisk jeres forældre, være gjort til særeje af gavegiver/arvelader i henholdsvis et gavebrev eller i et testamente.

Typer

Der kan vælges følgende former:

  • Fuldstændigt særeje: Dette betyder, at I har særeje både ved separation, skilsmisse og/eller dødsfald.
  • Skilsmissesæreje: Dette betyder, det alene er særeje ved separation eller skilsmisse. Hvis en af jer dør i ægteskabet, vil både førstafdødes og længstlevendes særeje derimod indgå i formuefællesskabet.
  • Kombinationssæreje: Dette betyder, at I har særeje ved separation eller skilsmisse, ligesom den længstlevendes fortsat vil være særeje ved førstafdødes død. Førstafdødes særeje bliver derimod til delingsformue ved førstafdødes død.

Uanset hvilken af typerne I vælger, vil der således være særeje ved en separation eller skilsmisse. Ved dødsfald er det dog mere afgørende, hvilken type, der er valgt. Dette kan du læse mere om her.

Betydning ved skilsmisse

Det får stor betydning ved selve bodelingen i en skilsmissesituation. Dette kan du læse meget mere om her.

Hvis du har spørgsmål til overstående og dets betydning ved skilsmisse eller død, er du velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende drøftelse heraf. Du skal blot udfylde kontaktformularen her, og så kontakter vi dig snarest muligt.

Vi er en del af Advokatgruppen, som består af et team på mere 26 advokater og samlet mere end 55 medarbejdere. Vi sætter en ære i at kommunikere Ret Ligetil, som derfor også er vores slogan. Du er altid velkommen til at ringe til os for en uforpligtende indledende samtale om din situation på +45 70101330.