Fri proces

Hvis din ægtefælle og dig skal separeres eller skilles, og I ikke kan blive enige om vilkårene herfor, skal sagen afgøres i Familieretten, før I kan blive henholdsvis separeret eller skilt.

Hvis du ønsker advokatbistand til retssagen, har du mulighed for at få fri proces. Ved fri proces er der en række økonomiske betingelser, du skal opfylde for at kunne opnå dette.

I 2022 må du maksimalt have et indtægtsgrundlag på kr. 348.000,00 for at opnå fri proces. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, kan du forhøje beløbet med kr. 60.000,00.

Indtægtsgrundlaget består af summen af din personlige indkomst. Herudover medregnes også en eventuel positiv kapitalindkomst, aktieindkomst og CFC-indkomst.

Man vil alene vurdere dette ud fra dine egen økonomi. Derfor er det underordnet, om du har fået en ny samlever.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvender man den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. I 2021 er det derfor din årsopgørelse for 2019 der anvendes. Hvis dine aktuelle indkomstforhold dog afviger væsentlig fra forholdene i din årsopgørelse for 2019, kan dine aktuelle indkomstforhold i stedet lægges til grund. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har mistet dit job i 2020/2021, hvorfor dine aktuelle indkomstforhold er væsentlig forringede set i forhold til din årsopgørelse for 2019.

Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, skal du derimod selv betale udgifter til din advokat.