Fri proces

Hvis din ægtefælle og dig skal separeres eller skilles, og I ikke kan blive enige om vilkårene herfor, skal sagen afgøres i Familieretten, før I kan blive henholdsvis separeret eller skilt.

Hvis du ønsker advokatbistand til retssagen, har du mulighed for at få fri proces. Ved fri proces er der en række økonomiske betingelser, du skal opfylde for at kunne opnå dette.

I 2024 må du maksimalt have et indtægtsgrundlag på 371.000 kr. for at opnå fri proces. Hvis du som ansøger lever i et ægteskab eller samlivsforhold, må jeres samlede indtægtsgrundlag dog ikke overstige 471.000 kr. Hvis I har modstående interesser i sagen, betragtes du som ansøger dog som enlig i relation til indtægtsgrænsen. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, kan du forhøje beløbet med 64.000 kr.

Indtægtsgrundlaget består af summen af din personlige indkomst. Herudover medregnes også en eventuel positiv kapitalindkomst, aktieindkomst og CFC-indkomst.

Man vil alene vurdere dette ud fra dine egen økonomi. Derfor er det underordnet, om du har fået en ny samlever.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvender man den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. I 2024 er det derfor din årsopgørelse for 2022, der anvendes. Hvis dine aktuelle indkomstforhold dog afviger væsentlig fra forholdene i din årsopgørelse for 2022, kan dine aktuelle indkomstforhold i stedet lægges til grund. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har mistet dit job i 2023/2024, hvorfor dine aktuelle indkomstforhold er væsentlig forringede set i forhold til din årsopgørelse for 2022.

Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, skal du derimod selv betale udgifter til din advokat.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at få vurderet, om du kan få fri proces, så tøv ikke med at kontakte vores specialiserede afdeling for skilsmisse og separationer. Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her. Den første, indledende samtale er altid gratis.

Ofte stillede spørgsmål

Prisen for en skilsmisse afhænger i høj grad af, hvor kompleks en skilsmisse der er tale om. Det gælder både bodelingens omfang, men også hvor enige eller uenige ægtefællerne er. Afhængigt af din økonomiske situation, kan der dog være mulighed for at søge om fri proces. Ring til os på 70 10 13 30 for en gratis vurdering af din sag.
Skilsmisse er en kompleks størrelse, og det er ikke altid til at sige, hvor lang tid det kommer til at tage. Kommer I let til enighed, vil det være forholdsvist hurtigt overstået, mens det kan tage mange måneder, hvis I ender i skifteretten.
Som udgangspunkt deler ægtefællerne alt, hvad de sammen og hver især ejer, ligeligt mellem sig ved en skilsmisse. Det gælder dog ikke, hvis enkelte aktiver kan friholdes fra delingen. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis parterne har indgået ægtepagt om særeje, hvis en af ægtefællerne har modtaget personlige erstatningssummer, eller hvis en af parterne har modtaget arv som særeje.
Man ansøger om skilsmisse på borger.dk.