Bodeling

Når jeres ægteskab opløses, skal I tage stilling til, i hvilket omfang og hvordan I skal dele jeres respektive aktiver og passiver med hinanden. Dette kaldes en bodeling.

En bodeling afhænger af, om I har formuefællesskab i ægteskabet, eller om I har helt eller delvist særeje.

Hvis I ikke har oprettet en ægtepagt med særeje, og I ikke har modtaget arv eller gaver som særeje, vil der være et almindeligt formuefællesskab imellem jer. Ved et formuefællesskab i ægteskabet skal I, i forbindelse med separationen eller skilsmissen, dele alt, hvad I hver især ejer. Denne lige fordeling sker ved en bodeling.

Hvis I derimod har helt eller delvist særeje, vil det påvirke bodelingen, da I ikke vil skulle dele jeres respektive særeje med den anden.

Du kan her læse nærmere om, hvordan en bodeling kan se ud – med eller uden et særeje.

Endvidere kan du læse nærmere om, hvordan du få hjælp til bodelingen. Dette er særligt brugbart hvis du og din ægtefælle ikke selv kan blive enige om, hvordan jeres formuefællesskab skal opløses.

Du kan læse mere om bodeling ved at klikke på et af emnerne nedenfor.