Mægling

Hvad er mægling?

Mægling er en alternativ mulighed for at løse uenigheder mellem dig og din ægtefælle.
Mægling foregår ved, at en upartisk tredjemand er med til at hjælpe jer med at løse jeres konflikter gennem kommunikation og/eller forhandling. Den upartiske tredjemand kan eksempelvis være en advokat, der er certificeret mediator. Ved mægling indgår begge parter i en forhandling og får løst konflikten uden at indblande retten. Parterne får på denne måde selv mulighed for at finde en løsning på uoverensstemmelsen. Ved mægling hjælper mediatoren dig og din ægtefælle med at se problemet fra forskellige sider og hjælper jer med at holde dialogen og dermed finde en løsning, der kan accepteres af jer begge.

Hvorfor mægling?

Mægling kan være særligt brugbart, hvis du og din ægtefælle er uenige om, hvordan I skal lade jer skille og specifikt de beslutninger, der skal tages i den forbindelse. Mægling kan også være et alternativ til undgå et forløb ved domstolene. Det er især relevant, hvis du og din ægtefælle gerne vil uden om at skulle i retten. Ved mægling er fokusset på, hvad uenigheden er, og hvordan I kommer bedst og hurtigst videre
Mægling kan derfor være en både en enklere og hurtigere måde at afslutte jeres konflikt.

Hvordan foregår mægling?

Typisk planlægges mødet efter parternes behov. Mængden af mæglingsmøder er helt individuelt og afhængig af jeres situation. Nogle sager kræver kun et enkelt møde, mens det andre gange kræver, at I mødes flere gange. Mægling er både fortroligt og frivilligt.
Mødet slutter, hvis I når frem til en løsning, eller når det ønskes afsluttet. Hvis du og din ægtefælle når til enighed, indgås der en aftale om, hvad I er nået frem til. Hvis der ikke kommer en løsning ud af mødet med mediatoren, kan man fortsætte sagen ved retten.

Har du brug for hjælp?

Hvis du synes, mægling lyder den bedste mulighed for jer til at løse jeres konflikt, står vi hos skilsmisse.dk klar til at hjælpe jer. Advokat Helle Brandt er certificeret mediator og har stor erfaring med mægling. Du er velkommen til at kontakte os på telefonen 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om jeres situation. I har også mulighed for at skrive direkte til os, ved hjælp af kontaktformularen her.